loading
close
Loading.. new window reload
SpyShop Amsterdam Catalogus 2011
GSM Spy-phone - Super Spyphone - meeluisterfunctie van GSM gesprekken, Spyshop Amsterdam

GSM Spy-phone - Super Spyphone - meeluisterfunctie van GSM gesprekkenKorte omschrijving van de informaties waarover de belanghebbende kan beschikken als de gebruiker in het bezit is van, zelf belt en opgebeld wordt op de 'Super Spyphone':

A) Op de 'Super Spyphone' ontvangen SMS berichten:

Deze worden (tevens) automatisch 'doorgebeld' naar de GSM telefoon van de belanghebbende en kunnen vervolgens worden afgelezen op zijn/haar eigen telefoon.

B) Op de 'Super Spyphone' binnenkomende telefoongesprekken:

De belanghebbende wordt via een inkomend (gecodeerd) SMS bericht op zijn/haar eigen (GSM) telefoon ingelicht over een binnenkomend telefoongesprek op de 'Super Spyphone'. Vervolgens kan de belanghebbende (indien gewenst) op zijn/haar eigen telefoon terugbellen naar de 'Super Spyphone' en discreet meeluisteren met het op dat moment plaatsvindende telefoongesprek (beiden kanten).

C) Op de 'Super Spyphone' uitgaand gekozen telefoongesprekken:

De belanghebbende wordt via een inkomend (gecodeerd) SMS bericht op zijn/haar eigen (GSM) telefoon ingelicht dat een uitgaand gesprek plaats gaat vinden op de 'Super Spyphone'. Vervolgens kan de belanghebbende (indien gewenst) op zijn/haar eigen GSM telefoon terugbellen naar de 'Super Spyphone' en meeluisteren met het aan te vangen of inmiddels plaatsvindende telefoongesprek (beide kanten).

D) Plaatsbepaling van de Super Spyphone:

Indien gewenst kan de belanghebbende via een te versturen SMS bericht naar de 'Super Spyphone' (deze oproep wordt niet bemerkt door de gebruiker van de 'Super Spyphone'!) korte tijd later op zijn/haar

eigen GSM telefoon de locatie aflezen waar zich de 'Super Spyphone' gebruiker op dat moment bevindt. Op het door de belanghebbende terug ontvangen SMS bericht wordt de code van de GSM cel (lees: mast) doorgezonden en tevens de lengte- en breedtegraden. Op een internetsite is dan via een stratenmap precies de actuele locatie van de 'Super Spyphone' te bepalen.

E) Ruimte afluisterfunctie:

Indien gewenst kan door de belanghebbende op zijn/haar eigen GSM telefoon worden opgebeld naar de 'Super Spyphone' en zijn geluiden en gesprekken die (ca. 5 meter) rondom de 'Super Spyphone' plaatsvinden te beluisteren. Ook nu weer merkt de gebruiker van de 'Super Spyphone' hiervan niets. Er is geen geluid hoorbaar en op de display van de 'Super Spyphone' verandert niets (zie de omschrijving van de 'GSM Spy-Quard').

F) Vervanging van Simkaart:

Als de gebruiker van de 'Super Spyphone' onverhoopt een nieuwe Simkaart in dit toestel plaatst, dan kan de belanghebbende op afstand (via zijn eigen GSM telefoon) alle bovenstaand vermelde functies opnieuw inprogrammeren op de 'Super Spyphone'. Dit vindt plaats via te sturen SMS commando's naar de 'Super Spyphone'. De gebruiker merkt niets van deze 'hercodering' op zijn/haar GSM telefoon. Wellicht ten overvloede: De 'Super Spyphone' functioneert 'normaal' bij ieder binnenkomend en uitgaand telefoongesprek of SMS bericht. Alleen als de belanghebbende vanaf zijn/haar eigen GSM telefoon naar de 'Super Spyphone' toe belt worden alle

visuele en geluidssignalen onderdrukt en zijn dus nĂ­et waarneembaar voor de gebruiker van de 'Super Spyphone'.

Meer weten? U kunt ons hierover uiteraard te allen tijde bellen!

Terug naar Spyphones en GSM Afluisterapparatuur
Spyhop Amsterdam - Postjesweg 41+ 47, 1057 DV Amsterdam - The Netherlands